don't look

Next pageArchive

"Wspomnienia należy zachowywać, ale nie można nimi żyć."

- (via heryton)

(Source: loneliness-xoxo, via hidrowninglife)