don't look

Ask me anythingInstagramNext pageArchive

"Nie możesz prowadzić swojego życia dla innych. Musisz robić to, co jest słuszne według Ciebie, nawet jeśli ranisz tym ludzi, których kochasz."

- Nicholas Sparks (via be-yourself-mandi)

(via niemysltakduzo)